pastizzi & ftira

ikel - food - la nourriture

Malti English français
ikla [Arab.] meal le repas
kolazzjon breakfast le petit-déjeuner
ikla ta' nofsinhar lunch le déjeuner
ikla ta' filgħaxija
pranzu, ċena
supper
dinner
le souper
le dîner
ġuħ hunger la faim
għatx thirst la soif
Saħħa ! [Arab.] Cheers! Santé !

Malti English français
sarvetta / srievet napkin(s) serviette(s)
platt(i) plate(s) assiette(s)
mgħarfa / mgħaref spoon(s) cuillère(s)
milgħaqa, kuċċarina tea spoon la petite cuillère
furketta [IT] / frieket fork(s) fourchette(s)
sikkina [Arab.] / skieken knife / knives couteau(x)
flixkun / fliexken bottle(s) bouteille(s)
tazza [IT] / tazzi glass(es) verre(s)
kikkra / kikkri cup(s) tasse(s)


xorb [Arab.]
drinks, beverages - les boissons

Malti English français
soppa / sopop soup(s) soupe(s)
ilma [Arab.] water l'eau
alkoħol [Arab.] alcohol l'alcool
birra / birer beer(s) bière(s)
nbid / nbejjed wine vin(s)
meraq tal-frott fruit juice le jus de fruit
tea le thé
kawkaw cocoa le cacao
ċikkulata / ċikkulajjet chocolate(s) chocolat(s)
kafè [Arab.] coffee le café
ħalib [Arab.] milk le lait


Malti English français
jogurt yoghurt le yaourt
ġobon / ġobnijiet [Arab.] cheese(s) fromage(s)
ġbejna / ġbejniet cheeselet(s) petits fromages ronds
[de chèvre ou brebis]
butir butter le beurre
żejt [Arab.] / żjut oil huile(s)
ħall [Arab.] vinegar le vinaigre
mustarda [IT] mustard la moutarde
ħwar / ħwawar spice(s) épice(s)
bżar iswed black pepper le poivre noir
melħ [Arab.] salt le sel
bajda [Arab.]
/ bajd, badtejn [2], bajdiet
egg(s) œuf(s)
dqiq [Arab.] flour la farine
għaġin pasta les pâtes
ħobża / ħobż [Arab.], ħobżiet bread pain(s)
ftira / ftajjar [bread with "donut shape"]
sandwiċċ sandwich "
pizza [IT] / pizez pizza(s) "


deżerta / deżerti - dessert(s)

Malti English français
kejk cake le gâteau
krema cream la crème
ġelat [IT] ice cream la crème glacée
zokkor [Arab.] sugar le sucre
għasel [Arab.] honey le miel
ġamm jam la confiture
marmellata, marmalejd marmalade la marmelade
ħelwa / ħelu [Arab.], ħelwiet candy / sweets bonbon(s)


qagħaq tal-għasel : gimblettes au miel
[semoule, cacao, anis et girofle, zeste d'agrumes]