familja [IT] - family - la famille

Malti English français
nannu [IT] grandfather le grand-père
nanna grandmother la grand-mère
ġenituri les parents
missier [FR]
pa, papà
father
dad
le père
papa
omm [Arab.]
ma, mamà
mother
mom
la mère
maman
bniedem human being l'être humain
raġel / rġiel [Arab.] man / men homme(s)
mara / nisa [Arab.] woman / women femme(s)
raġel miżżeweġ husband l'époux, le mari
mara miżżewġa wife l'épouse
ziju [IT]
zija
uncle
aunt
l'oncle
la tante
neputi [IT]
neputija
nephew
niece
le neveu
la nièce
kuġin [IT]
kuġina
cousin le cousin
la cousine
tifel, tfajjel
tifla, xebba
boy
girl
le garçon
la fille
tfal [Arab.] children les enfants
iben [Arab.]
bint [Arab.]
son
daughter
le fils
la fille (de)
ħu / aħwa subien
oħt / aħwa bniet
brother(s)
sister(s)
frère(s)
sœur(s)
tarbija baby le bébé
ħabib / ħbieb [Arab.] friend(s) ami(s)
għadu / għedewwa enemy / enemies ennemi(s)
nies [Arab.] people les gens