nature

Malti English français
art [Arab.]
ħamrija
earth, ground
soil
la terre
le sol
għerq / għeruq root(s) racine(s)
ħaxix [Arab.] grass l'herbe
fjura / fjuri [IT] flower(s) fleur(s)
warda [Arab.] la rose
siġra / siġar, siġriet [Arab.] tree(s) arbre(s)
injam, għuda wood le bois
foresta / foresti forest(s) forêt(s)
nar [Arab.] fire le feu
duħħan smoke la fumée
vulkan volcano le volcan
muntanja / muntanji mountain(s) montagne(s)
għolja / għoljiet hill(s) colline(s)
għar / għerien cave(s) caverne(s), grotte(s)
wied / widien valley(s) vallée(s)
diga dam le barrage
għadira / għadajjar lake(s) lac(s)
xagħra / xagħri plain(s) plaine(s)
għalqa / għelieqi field(s) champ(s)
pont bridge le pont
xmara / xmajjar river(s) rivière(s), fleuve(s)
baħar [Arab.] sea la mer
baħri / baħrin seaman / seamen marin(s)
xatt il-baħar beach la plage
oċean ocean l'océan
gżira / gżejjer [Arab.] island(s) île(s)
deżert desert le désert
ramel [Arab.] sand le sable
ġebel [Arab.] stone la pierre
rħam marble le marbre
ram copper le cuivre
ram isfar brass le bronze
ħadid [Arab.] iron le fer
stil steel l'acier
fidda silver l'argent
deheb [Arab.] gold l'or
djamant diamond le diamant