alarm-clock
le réveil-matin

il-ħin - time - le temps

Malti English français
arloġġ [IT] clock
(wrist-)watch
l'horloge
la montre
siegħa / sigħat [Arab.] hour(s) heure(s)
minuta la minute
sekonda second la seconde
filgħodu, għodwa morning le matin, la matinée
f'nofsinhar midday, noon midi
waranofsinhar afternoon l'après-midi
jum / jiem [Arab.],
ġurnata / ġranet
day(s) jour(s),
journée(s)
filgħaxija evening le soir, la soirée
lejla / ljieli [Arab.] night(s) nuit(s)
nofs il-lejl midnight minuit
lbieraħtlura day before yesterday avant-hier
ilbieraħ yesterday hier
illum [Arab.] today aujourd'hui
għada [Arab.] tomorrow demain
pitgħada day after tomorrow après-demain
ġimgħa week la semaine
vakanzi [IT] holidays, vacation les vacances
xahar / xhur [Arab.] month(s) mois
staġun / staġuni [IT] season(s) saison(s)
sena [Arab.] year l'an, l'année
is-Sena t-Tajba ! Happy New Year! Bonne Année !
Għeluq Sninek Hieni ! Happy Birthday! Joyeux Anniversaire !
kalendarju calendar le calendrier
seklu century le siècle


Malti English français
imgħoddi, passat past le passé
preżent present le présent
ġejjieni future le futur, l'avenir
qabel [Arab.] before avant
issa now maintenant
wara after après
qatt never jamais
dejjem [Arab.] always toujours